Klassekampen 06.09.19.jpg

Konkurranse gir bedre tjenester

Dette leserinnlegget ble først publisert i papirutgaven av Klassekampen 06. september 2019
Forfatter: Kristin Voldsnes, leder Norlandia Barnehagene​​​

Rambøl utfordrer meg i Klassekampen den 3.9.19. Det som skiller meg og Rambøl er at jeg har tro på sunn konkurranse i en velregulert sektor.​

Før barnehageforliket i 2003 var barnehagesektoren ineffektiv. Etter barnehageforliket har vi full barnehagedekning. Foreldrenes tilfredshet har økt og sikret at flere kvinner kan jobbe fulltid og ha karriere. Uavhengig av eierskap har alle måtte strekke seg kvalitetsmessig. Rambøl mener at barnehagedrift skal drives av det offentlige, men det er tilsynelatende greit for andre tjenester.

Fastlegeordningen er i stor grad drevet av private aktører. Rundt 95 prosent av fastlegene er kommersielle aktører. Om du skal gå til fysioterapeut eller psykolog er også sjansen stor for at denne er privatpraktiserende, men det offentlige dekker delvis kostnadene dine. Det er vanskelig å se den prinsipielle og praktiske forskjellen mellom disse tjenestene og barnehager. 

Konkurranse gir effektivisering, innovasjon og utvikling. Det er mulig å effektivisere uten å kutte i kvalitet, antall ansatte eller ansattes vilkår. Produktivitetskommisjonen fra 2016 mener det er et effektiviseringspotensial for barnehager på opptil 20 prosent. Konkurranse er blant de fremste virkemidlene. 

Venstresiden bruker ofte lønn og pensjon som begrunnelse mot private velferdsaktører. 97 % av private barnehager har tariffavtaler inngått mellom partene i arbeidslivet. Det kan virke som om venstresiden ikke lenger har tillit til trepartssamarbeidet, kanskje venstresiden mener at det skal gis statlige reguleringer. 

Tidligere Ap-helseminister Bjarne Håkon Hanssen har sittet i et utvalg nedsatt av Spekter og NHO som foreslår en velferdsmiks og et omsorgsforlik inspirert av barnehageforliket. Det er trist å se at Ap forlater den pragmatiske tilnærmingen og legger seg til venstre i politikken. Et eksempel er byrådet i Oslo som etter avtalen med Rødt lar en ny Espira-barnehage stå tom på Økern. Samtidig skriver Dagsavisen 26.8.19 at det bygges en barnehage i Bydel Østensjø med plass til 150 barn, selv om det ikke er barn i kø. Når barnehagen åpner 1.12.19 har bydelen 350 ledige barnehageplasser uten søkere. Ideologi koster. 

Etter at private ble ønsket velkommen fikk vi full barnehagedekning, økt kvalitet og lavere kostnader. Rapporter viser at samfunnet har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kroner hvert år de siste ti årene. En besparelse på rundt 20 milliarder kroner som kommunene har kunnet bruke på å finansiere velferd. Venstresidens retorikk om «velferdsprofitører med sugerør i statskassa» blir dermed snudd helt på hodet.