Stephan_Ore.gif

Kvalitet på sykehjem handler om organisering

I Dagens medisin 30. august 2012 imøtegår sykehjemslege Stephan Ore Sykehjemslege Pernille Brusgårds pessimistiske beskrivelse av kvalitetsarbeidets vilkår i eldreomsorgen.

Han viser at systematisk kvalitetsarbeid handler mer om organisering enn om penger.

Les mer >