Dagsavisen071013.jpg

Kvalitet viktigst

«Kommersielle aktører har som mål å gi eierne økonomisk gevinst, mens de ideelle har som formål å skape et tilbud til beste for både samfunnet og den enkelte bruker.»

Konsernsjef Hilde Britt Mellbye og direktør Eldreomsorg Gunhild Bergsaker svarer på dette utspillet fra Berit Brekke, leder av Frivillighet Norge. Norlandia hevder her at også for kommersielle aktører må hensyn til kvalitet i omsorgen komme før hensynet til fortjeneste.

Les hele saken i Dagsavisen >