Norlandia.jpg

Mål om 1,75 milliarder i obligasjonslån – intensjon kunngjort

Det ble 25. november kunngjort at selskapet som vil stå som eier av Norlandia Care Group AS vil søke finansiering på 1,75 milliarder norske kroner i det norske obligasjonsmarkedet. 

Det nye selskapet, Norlandia Health & Care Group AS, vil utstede obligasjonslånet. Dette selskapet vil eie Norlandia Care Group AS, Hero Group AS, Kidsa Drift AS og Aberia Healthcare AS. Alle disse selskapene er en del av Adolfsen-gruppen allerede i dag.

En følge av endringene som nå gjøres er at minoritetsaksjonærer i de ovennevnte selskapene blir kjøpt ut. Det betyr at Benn Eidissen og Even Carlsen ikke lenger vil være eiere i Norlandia Care Group AS. Benn og Even har vært med i mange år og tilført vår virksomhet enormt mye. De har vært pionerer innen barnehagesektoren og bidratt til profesjonalisering av fagfeltet. 

Yngvar Tov Herbjørnssønn vil fortsette som konsernsjef i Norlandia Care Group AS samtidig som han går inn i rollen som konsernsjef i det nye selskapet.

Les hele pressemeldingen her.