Norlandiabarnehage_sandkasse.jpg

Norlandia Barnehagene om fakkeltog i forbindelse med konkurranseutsettingen

Gjennom hele konkurranseutsettingsprosessen har Norlandia Barnehagene tilkjennegitt at vi ikke er rett adressat for de ulike pressgruppenes misnøye med et politisk vedtak og gjennomføringen av det. 

Vi vil likevel også understreke at vi selvsagt har stor respekt for det engasjement som utvises, og at dette uttrykkes blant annet i form av en fakkelaksjon mandag 3. mars. At en slik aksjon rettes mot Norlandia har vi også forståelse for, all den tid vi er en stor og profesjonell aktør.
 
Ettersom vi mener å ikke være den egentlig rette å aksjonere mot, har vi ikke tenkt å møte i selve aksjonen. Foreldreaksjonene er vi i dialog med når de har ønsket/ønsker det. 
 
Norlandia Barnehagene ønsker ikke å bidra til mer usikkerhet enn nødvendig, og vi reagerer på enkelte av metodene og virkemidlene som benyttes for å skape press i saken. For ikke å bidra til uroen blant barn og ansatte i de barnehagene det gjelder, velger vi å ikke imøtegå mye av dette. Vi henstiller både media og øvrige til å bidra til en saklig og ryddig debatt. 
 
For øvrig viser vi til tidligere publisert sak, for å lese ytterligere om våre tanker for pågående prosess og kvalitet i barnehagen. Det viktigste er at også for oss handler barnehagedrift utelukkende om kvalitet og det handler om gode vilkår for verdifulle og kompetente medarbeidere.
 
Til sist må nok en gang nevnes at vi i Norlandia Barnehagene er stolte over våre svært kompetente medarbeidere som hver dag sørger for at barn og foreldre har en trygg og innholdsrik hverdag. Dette underbygges av våre brukerundersøkelser som for 14 barnehager i Oslo viser en gjennomsnitlig brukertilfredshet på 5.26 av 6, og 90% medarbeidertilfredshet. Resultater som blant annet skyldes satsninger på alt fra egne kokker i barnehager i de fleste bydeler fra Alna til Nordre Aker, at vi er ute hele dagen i våre friluftsbarnehager i markagrensa og at vi har vårt eget IKT-prosjekt for barn. Besøk oss gjerne i barnehagen eller les om våre barnehager på Facebook eller norlandiabarnehagene.no.
 
Norlandia Barnehagene vet hva kvalitet for barn og foreldre handler om – våre barnehagers kvalitet er sertifisert etter ISO standard 9001 per ferbruar 2014.
 
 
Yngvar Tov Herbjørnssønn
Direktør 
Norlandia Barnehagene