Norlandia_Livsglede.jpg

Norlandia Barnehagene skal drive barnehager på oppdrag fra Oslo kommune!

I lys av byrådens kunngjøring av torsdag 3. april, er det med glede og ydmykhet det nå er klart at Norlandia Barnehagene skal overta driften av Ospa, Frydenlund og Bjørnåsen barnehage i Oslo kommune.

Oslo kommune har med dette avsluttet anbudskonkurransen om drift av syv barnehager i Oslo. Det er med stor glede vi har mottatt tilbud om å drive tre av deres barnehager!

Barnehagene blir en del av vår region Oslo som allerede består av 14 barnehager. Regionleder Tonje Engelsen og hennes assisterende Tommy Håbestad vil, sammen med barnehagene og dedikerte fagressurser i Norlandia Barnehagene, sikre og utvikle den kvaliteten som allerede preger barnehagene.

Med Norlandia Barnehagenes høye kvalitetsfokus og dyktige medarbeidere bidrar vi til et oppvekstmiljø preget av glede, utfordringer, lek og trygghet under vår visjon: - med livslang lyst til lek og læring!

Vi har på best mulig måte forsøkt å ta hensyn til de kontroversene som har vært reist i prosessen, og vil på alle måter ha en inkluderende prosess overfor de det gjelder i tiden som nå kommer.

Vi ønsker barn, foreldre og medarbeidere velkommen til oss!

Det vil nå skulle være en karensperiode på 10 dager hvor prosess og valg av leverandør kan påklages. Av hensyn til dette vil ikke vi føre eksterne dialoger om selve tilbudet.

På forhånd takker Norlandia Barnehagene for tilliten som er vist fra Oslo kommune, og vi gir med dette løfte om å tilby kvalitet og være stolt av også i fremtiden.