AnnualReport.jpg

Norlandia Care Group AS økte omsetning med 31 %

Norlandia Care Group AS publiserte i dag sin årsrapport for 2014. Selskapet rapporterte om en omsetningsøkning på 31%. 

I 2014 gjorde Norlandia Care Group AS for første gang oppkjøp av barnehage-virksomheter i Nederland og i Finland. Kjøpet av en større eldreomsorgsvirksomhet i Sverige ble kunngjort i februar 2015. Gruppen oppnådde sin vekst med virksomheter innen barnehager, pasienthotell og eldreomsorg. Omsetningsøkningen kommer som følge av oppkjøp og organisk vekst.

«Jeg er meget fornøyd med vår sterke vekst i 2014.  Vi har nå full oppmerksomhet på å sikre optimal drift av eksisterende enheter og å konsolidere nyoppkjøpte virksomheter» sier Hilde Britt Mellbye, konsernsjef i Norlandia Care Group AS. Omsetning for gruppen økte til 1.854 millioner kroner i 2014 fra 1.417 millioner kroner i 2013. Resultat før skatt for gruppen var 69,2 millioner kroner i 2014, med en EBITDA på 120,8 millioner kroner. Ved utgangen av året 2014 hadde firmaet noe over 3.000 ansatte. I dag har firmaet over 5.500 ansatte. Omsetning for 1. kvartal 2015 var 661 millioner kroner.

Norlandia Care Group har nå et årlig omsetningsnivå på 3.000 millioner kroner basert på eksisterende drift og på kjente inntekter fra virksomheter som vil bli igangsatt i nær fremtid. Dette er en vekst fra 1.900 millioner kroner på samme tid i fjor. Selskapet er nå dobbelt så stort som ved utgangen av 2013. Marginene er forventet å være på tilsvarende nivå i 2015 som i 2014.

Dette var de viktigste hendelsene for gruppen i 2014 og i de første månedene av 2015:

  • Vi tok over driften av Orkerød sykehjem i Moss
  • Vi fikk tillit til å drive Oppsalhjemmet i Oslo i seks nye år
  • Vi kjøpte den svenske eldreomsorgsvirksomheten Kosmo, og ble med det tredje største private aktør i det markedet
  • Vi vant eldreomsorgsanbud i fire svenske kommuner: Mjölby, Vallentuna, Lund og Kristinehamn
  • Vi vant anbud på drift av tre nye barnehager i Oslo
  • Både vår norske og vår svenske virksomhet er nå ISO-sertifisert
  • Vi kjøpte barnehagevirksomhetene Kindex og Kakelbont i Nederland
  • Vi kjøpte 59% av aksjene i Tenava, den største barnehageoperatøren i Finland med 30 enheter primært i Helsinki, Tampere og Jyväskalä
  • Vi utvidet vårt børsnoterte obligasjonslån med 150 millioner kroner for å sikre en solid balanse og fleksibilitet ved videre vekst

Selskapet er fortsatt kontrollert av sine nordnorske gründere: Hospitality Invest AS (Kristian Adolfsen og Roger Adolfsen), Benn Eidissen og Even Carlsen kontrollerer henholdsvis 64%, 18% og 18% av aksjene i Norlandia Care Group AS.

Mediakontakt: Hilde Britt Mellbye, CEO, +47 997 16 617 i Norlandia Care Group AS.

Les årsrapporten her >>