398f8d19def74d03a52844d2fa41a860.jpg

Norlandia hjemmetjenester er rammet av streik

Norlandia hjemmetjenester er rammet av streik fra og med i dag, onsdag 20.01. To av våre ansatte er tatt ut i streik, blant annet teamleder i praktisk bistand. Vi etterstreber å ivareta våre brukere som vanlig og håper ikke streiken blir langvarig.

Dersom streiken fører til endring i tidspunkt for bistand vil de berørte få direkte beskjed om dette.

Du kan lese mer om streiken her