Bærumkommune.jpg

Norlandia hjemmetjenester til Bærum kommune

Norlandia Hjemmetjenester har signert kontrakt med Bærum kommune.

Vi skal levere tjenester innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær pleie (døgnpleie). Oppstart av kontrakten er 1. april 2019.

Bærum kommune er en av Norges største kommuner med 125.000 innbyggere. Kommunen er svært opptatt av miljøet og har som mål selv å være klimanøytrale innen 2025. Dermed har vi lovet at våre hjemmetjenester skal kjøre 100% miljøvennlig i Bærum kommune fra dag én. 

Norlandia er fra før leverandør av hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA i Oslo kommune, samt praktisk bistand i Bergen kommune.