Norlandia i media.jpg

Norlandia i media

Noen av våre kolleger har vært i media den siste tiden. Her under er et sammendrag av disse. 

I Dagens Næringsliv 11. juli er Norlandia- og Aberia-gründer Nina Torp Høisæther intervjuet.
Artikkelen handler om kvinnelig gründerskap, og at kun tre av ti gründere er kvinner. Men kvinneandelen er over 50 % innenfor sektorene helse og omsorg, personlig tjenesteyting og undervisning.

I artikkelen i DN står det blant annet: 

Helsegründer: – Det er ok å tjene penger i dette landet, men ikke for sykepleiergründere.
Helse- og omsorgsgründer Nina Torp Høisæter opplever begrepet «velferdsprofitør» som sårende og mangel på god folkeskikk. 

-Jeg synes det er underlig at vi som er gründere innen helse og velferd blir uglesett og kalt de forferdeligste ord, som «velferdsprofitør». Det er mangel på god folkeskikk.
[…] Jeg er absolutt enig i at dette er en kvinnekamp. Kvinner i mannsdominerte bransjer blir heiet frem. Bygger du som kvinne broer eller tekniske duppeditter, er du en helt. Men i tradisjonelle kvinneyrker er det liksom uhørt å være gründer.

Høisæter mener hun har bidratt til å gjøre offentlige omsorgstjenester bedre, gjennom innovasjon. Hun synes kritikken fra venstresiden er merkelig. 
 -Det finnes ingen som  mistenkeliggjør fastleger som tjener penger. Men vi som er sykepleiere, omsorgsarbeidere, sosionomer og samtidig anstendige forretningsfolk, blir uglesett. Er det fordi man ser på omsorg som kvinnfolkarbeid, at man ikke skal kunne ha eget aksjeselskap, spør hun retorisk. 

 

Kommunikasjonssjef i Norlandia, Arnfinn Nordbø, har hatt to leserinnlegg på trykk i VG. 

1.juli skrev han blant annet at:

«Velferdsmiks gir bedre kvalitet og mindre sløseri. Samspill og konkurranse mellom ulike aktører har den effekten at man alltid må strekke seg og bli bedre. Derfor bør private fortsatt få være med og levere tjenester innenfor rammen av det offentlige tilbudet.

[…] Private bidrar både til store kostnadsbesparelser for Norge og til kvalitetsutvikling for brukere. 

[…] Sannheten er at både private, offentlige og ideelle aktører står på hver dag for å levere gode tjenester, og denne velferdsmiksen gir til sammen bedre kvalitet enn et monopol kan gi. Samspillet og dynamikken aktørene imellom gjør alle bedre – til glede for brukerne, som både vi som leverandører og politikerne er til for.  
Les hele innlegget her: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/K3akg5/velferdsmiks-gir-bedre-kvalitet-og-mindre-sloeseri?utm_source=inline-teaser&utm_content=g7rOba 

I et nytt svarinnlegg i samme avis svarte også Nordbø 4.juli ut påstander om Norlandia som ikke stemmer, og skrev blant annet: 

«Stortingsrepresentanten gir inntrykk av at vi er registrert i skatteparadis eller Luxembourg. Det er feil. De eneste øyene vi er assosiert med er Andøya og Sotra. Vi er 100 prosent norskeid, og skatter til Norge. Lignende påstander har også byråd Inga Marte Torkildsen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommet med mot hele sektorer, men faktisk.no har slått fast at påstandene ikke stemmer.

Gharahkhani gir også inntrykk av at Norlandias eiere har tatt ut 102 millioner kroner i utbytte. Dette er også feil, noe vi har påpekt ved flere anledninger. Dette var konserninterne transaksjoner – altså intern flytting av midler. Dette er helt legitime disponeringer som alle større virksomheter foretar, også offentlige, og det er unødvendig å mistenkeliggjøre dette.

Perspektivmeldingen viser at Norge står foran enorme utfordringer de nærmeste årene for å sikre kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. I stedet for å mistenkeliggjøre og spre skremmebilder, bør politikerne finne sammen om et omsorgsforlik som kan stå seg uavhengig av skiftende regjeringer. Barnehagesektoren kan være et godt utgangspunkt til inspirasjon for et slikt forlik.» 
Les hele innlegget her: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/rAV2L0/urent-trav-med-ideologiske-kjepphester 

Regionleder Anita Sollid i Norlandia Barnehagene har også hatt to leserinnlegg på trykk i Klassekampen. 

I første innlegg 29.juni tar hun et oppgjør med stemplingen og bruken av det nedlatende ordet «velferdsprofitør». Etter å ha fått svar på sitt innlegg skrev Sollid bl.a. dette i et nytt innlegg som kom på trykk 11.juli: 

«Jeg finner det underlig at de kaller oss innen private barnehager for «velferdsprofitører» eller «profittmotiverte» og betviler de intensjonene vi har, samtidig som det tilsynelatende ikke gjelder eksempelvis for private fastleger, tannleger eller fysioterapeuter. Ikke misforstå; jeg synes selvsagt det er flott at disse anerkjennes, men de tilhører også «myke sektorer» og lever både på brukerbetaling og offentlig betaling. 

Så kan vi også se på andre «ikke-myke» sektorer. Staten kjøper årlig tjenester for til sammen rundt 500 milliarder, deriblant av privateide IT-bedrifter, arkitektkontor, byggefirmaer, konsulenter, banker, advokater og mye mer. For å bruke May-Britt Sundals definisjon «profiterer» de på staten. Skattebetalernes penger går i lomma til private eiere. For meg ser det ut til at det kun er innen tradisjonelle kvinneyrker vi kalles «profitører». Akkurat det tar jeg som kvinne personlig.»