VID_oppstart.jpg

Norlandia initiativtaker til komplementerende sykepleierutdanning

Stolt markering av spennende samarbeidsprosjekt om kompletterende utdanning for sykepleiere ved VID vitenskapelige høgskole 29.januar.

16 studenter nå i gang med studiene ved VID hvor målet er å få autorisasjon som sykepleier etter endt studieløp. Bakgrunnen til studiet er at mange utenlandske sykepleiere ikke får autorisasjon som sykepleier i Norge fordi de har tatt utdanning utenfor EU og EØS. Dette har ført til at mange tar jobb som helsefagarbeider, noe som resulterer i at de ikke får samme mulighet til å utnytte sin kompetanse og erfaring fra hjemlandet.

Samarbeid på tvers
Et felles ønske om å gå sammen for å
legge til rette for at disse medarbeiderne skal få norsk godkjenning og anerkjennelse for sin kompetanse har ført til et samarbeidsprosjekt som går på tvers av statlige, kommunale og private aktører. Med Norlandia som initiativtaker har VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Omsorg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sykehjemetaten gått sammen om dette prosjektet.

Lønn under studiet
Deltidsstudium i kompletterende utdanning for sykepleiere ved VID er foreløpig er en pilot. At studentene fortsatt vil motta lønn fra sin arbeidsgiver gjennom studieløpet er en sentral del av prosjektet. Staten ved Fylkesmannen finansierer vikarkostnadene.

Bidrag til integrering
Norlandia har ønsket om få etablert et felles samarbeid vært sterkt av flere grunner. Først og fremst får vi muligheten til å bidra til løse samfunnsutfordringene innenfor helse og omsorg, bidra til integrering og sørge for at mennesker som kommer til Norge får brukt sine ressurser, samt får muligheten til å delta i arbeids–og samfunnsliv.

Les mer om prosjektet på VID: Oppstart for fremtidsrettet samarbeidsprosjekt

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) uttaler seg positivt om prosjektet til Dagsavisen: Sykepleierne som ikke får jobbe

På bildet:
Fra venstre: Monica Carmen Gåsvatn, Seniorrådgiver i helseavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Helge Jagmann, Direktør i sykehjemsetaten, Oslo kommune. Ingunn Moser, Rektor, VID vitenskapelige høgskole. Helle Dorthea Gjetrang, Direktør, Diakonhjemmet Omsorg. Hulda Gunnlaugsdóttir, Divisjonsdirektør, Norlandia Care. Marianne Borgen, Ordfører i Oslo. (Foto: Susanne Ward Ådlandsvik)