kamfer.jpg

Norlandia kjøper hjemmeomsorgsselskapet Kamfer AS

Norlandia har signert avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Kamfer AS og styrker med dette tilstedeværelsen innen hjemmeomsorg og hjemmesykepleie ytterligere.

– Kamfer vil være et verdifullt supplement til vår eksisterende drift innen Norlandia hjemmeomsorg. Vi er begge svært opptatt av enkeltmenneskers behov og ser frem til å samarbeide ut fra felles grunnholdninger, sier Hulda Gunnlaugsdottir, COO for Care-divisjonen i Norlandia Care Group.

Daglig drift forblir uforandret
Kamfer AS vil fortsette å levere sine tjenester med sine nåværende ansatte og ledere. Kontrakten med Oslo kommune, og avtalene mellom Kamfer AS og brukerne vil ikke bli endret.
Kamfer AS vil bestå som selvstendig selskap, men vil inngå som en del av divisjon Care.

SIkrer arbeidsplasser
– Vi ser frem til å bli del av en større konstellasjon som har økonomisk ryggrad til å sikre arbeidsplassene og utvikle driften til det beste for våre kunder. Norlandia er svært opptatt av faglig utvikling hos de ansatte, sier Kenneth Sørheim, daglig leder og største eier i Kamfer.

Pressemelding: Norlandia Care AS kunngjør kjøp av hjemmeomsorgsselskapet Kamfer AS