StOlav_inngang.jpg

Kundebehovet avgjør: Hotellrom ble til pasientrom

Sprengt sengekapasitet ved St. Olavs hospital gjør Norlandia ekstra løsningsorientert. En hel etasje ved pasienthotellet er nå gjort om til pasientrom for pasienter som fortsatt er innlagt ved sykehuset.

Ved sykehuset har det i to år pågått et hotellutredningsprosjekt, en alternativ utnyttelse av pasienthotellet er en underdel av dette prosjektet. Foreløpig er dette et fire ukers prøveprosjekt som skal evalueres i etterkant før man tar stilling til en eventuell forlengelse.

– Dette er et godt eksempel på at Norlandia følger godt med hva sykehuset trenger til enhver tid og at vi kan delta i utvikling av det. Vi ser på dette som et spennende prosjekt og vi er positive til at dette blir en varig ordning, sier Eli Kristin Vinje, daglig leder Hotell St. Olav.

Rent praktisk betyr dette at hele tredje etasje i pasienthoteller nå er gjort om til pasientrom. I alt er det 20 pasientrom, og 4 rom til personal og diverse utstyr. Pasientene som er kommet over er av de friskeste pasientene, og for mange av disse vil de etter få dager reise hjem.

– Vi opplever et veldig godt samarbeid og dette fungerer veldig bra. For vår del følger vi mest med på logistikken i forhold til andre som trenger rom, forklarer Vinje.