Aberia.jpg

Norlandia kjøper seg inn i Aberia

Norlandia Care Group as investerer i Aberia Healthcare AS i en rettet emisjon og kontrollerer 49,62 % av aksjene.

Aberia er virksomme innenfor barnevern, psykiatrisk omsorg og rusbehandling i Norge og Sverige og ledes av konsernsjef Nina Torp Høiseter.

Aberia Healthcare AS omsetter for rundt 160 MNOK og sysselsetter ca 200 kompetente og fornøyde medarbeidere.

Emisjonen styrker Aberia Healthcare’s finansielle posisjon og gir mulighet for ytterligere vekst.

Mer informasjon finnes på disse nettsidene.

www.aberia.no                 www.mestringshusene.no