Tåsenhjemmet sommer.jpg

NRK P2: Tåsenhjemmet – et godt sted

Radioprogrammet Ekko på NRK P2 sendte i dag et innslag fra Tåsenhjemmet i Oslo som Norlandia driver.  

Tre beboere ble intervjuet:  Kjellborg, Kjell og Gamal.  Kjellborg  (95) er nøye med hva hun har på seg.  Hun har fått i oppgave å plukke blomster og sette på bordene.  Gamal (94), tidligere ambassadør, har blomstret opp etter at han kom til Tåsenhjemmet. Nå kan han gå igjen og han har begynt å male.

Saken begynner med et intervju med daglig leder Ellen Reine.  Hun legger vekt på at det viktigste er at beboerne har et godt liv, hver dag.  Hun sier også  tilbudet til beboerne blir individuelt tilpasset; behovene er forskjellig fra person til person. På Tåsenhjemmet brukes verktøyet «Min livshistorie» for å finne ut av hva beboeren har vært interessert i opp gjennom livet.

Deler av saken har vært sendt tidligere på NRK P1 Norgesglasset.

Hør radioinnslaget her >  Saken begynner på 9:35:20.