C:\Users\10410service\Pictures\Bjørneborgen barnehage.jpg

Nybrottsarbeid i Norlandiabarnehagene

Vi i Norlandia Barnehagene ønsker å fremme barnas stemmer og la de være med på å forme sin egen barnehagehverdag. Barn blir i for liten grad benyttet som informanter, og dette vil vi gjøre noe med. Derfor startet vi i år med en spørreundersøkelse for femåringene. Neste år utvides dette til også å gjelde fireåringene i alle våre svenske og norske barnehager.

Spørreskjemaet er hentet fra undersøkelsen «Barns trivsel og medvirkning i barnehagen», som ble utført av NTNU Samfunnsforskning. Spørsmålene er konsentrert rundt tre viktige områder innenfor pedagogisk kvalitet: barnas trivsel, medvirkning og relasjoner. De handler om hvorvidt barnet liker å gå i barnehagen, hva man trives best med, om man har gode venner og om de voksne respekter barna. Er det behov for særskilt oppfølging, danner det utfylte skjemaet et godt grunnlag for refleksjon i foreldresamtaler. Norlandias arbeid på dette området henger tett sammen med barnehagelovens § 3 om barns rett til medvirkning. Vårt mål er at barnas medvirkning vil kvalitetsmessig styrke vårt forbedringsarbeid.

Les artikkel om undersøkelsen på barnehage.no