Unknown.jpeg

Nye retningslinjer ved livets slutt

Stephan Ore, konsernoverlege i Norlandia, har vært gjest hos radioprogrammet NRK Ekko. Der fortalte han om arbeidet Oppsalhjemmet og Norlandia har gjort rundt å åpne opp for diskusjon og samtale rundt livets slutt.

Norlandia har, med Stephan Ore i spissen, stått bak utvikling av et eget livstestamente, i samarbeid med Hospice Lovisenberg, Oslo Met og fagpersoner i Oslo kommune. Dette er det eneste dokumentet i Norge som er tiltenkt bruk på alle voksne uavhengig av livssyn, og vil kunne lastes ned helt fritt når de blir publisert.

Hør innslaget hos NRK Ekko her >