Oppsalhjemmet tavla.jpg

Nyskapende på verdensbasis

Dagens Medisin har skrevet en artikkel om Oppsalhjemmet i magasinet sitt (03/2016). Her står det blant annet:

"Ved Oppsalhjemmet i Oslo bruker de ansatte risikotavler med bilde og personlige opplysninger om hver enkelt beboer. Amerikanske eksperter på pasientsikkerhet mener arbeidet er nyskapende på verdensbasis.

På hvert vaktrom på Norlandia Oppsalhjemmet henger det risikotavler. På tavlene er det kolonner med informasjon om og bilde av hver enkelt beboer.

– Dette supplerer, og kan erstatte, den tradisjonelle muntlige rapporteringen ved vaktskifte. Vi mener det er viktig å bruke de visualiserende delene av hjernen: Muntlige rapporter kan gå raskt inn og raskt ut. Tavlene er enkle å oppdatere, og de gir raskt en god oversikt over både medisinsk og personlig informasjon, sier Stephan Ore, sykehjemslege og medisinskfaglig ansvarlig."

Les artikkelen i Dagens Medisin om Oppsalhjemmet >