Stephan-Ore2.gif

Omsorg ved livets slutt; et satsningsområde i Norlandia Care

Omsorg ved livets slutt er satt på dagsorden igjen av Kjetil Bjørnstad. I Norlandia Care har dette vært et hovedsatsningsområde i hele 2011. 

På alle Norlandia Cares sykehjem gjennomføres et prosjekt som sikrer kvalitet i denne sårbare livsfasen. Kommunikasjon med pårørende og behandlingens innhold er viktige faktorer som kvalitetssikres i dette prosjektet. En av Norlandia Cares leger, Stephan Ore, som er ansvarlig lege på Oppsalhjemmet, understreker samhandlingen med pårørende og legens sentrale rolle i dette arbeidet. Han er intervjuet i denne artikkelen i Aftenposten, 13. januar 2012.  

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Vanskelig-for-parorende-nar-eldre-mister-appetitten-6740554.html