Oppsalhjemmet.jpg

Oppsalhjemmet flytter til Stovner?

Nordstrands Blad skriver at eldrebyråd Aud Kvalbein ønsker å flytte driften ved Oppsalhjemmet midlertidig til Stovner. Oppsalhjemmet vil bli totalrehabilitert eller revet og bygget opp på nytt.

Det er Norlandia Care som drifter Oppsalhjemmet. Oppsalhjemmets daglige leder, Elin Haug Nygård, sier til Nordstrands Blad at bygget i dag skaper kontinuerlige utfordringer, med punkterte vinduer, vinduer som ikke er tette, vannlekkasjer, taklekkasjer med mer. Hun ser derfor veldig positivt på en flytting, hvis bystyret fatter vedtak om dette. «Stovnerhjemmet er nyoppusset og ligger i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon. Med god planlegging sammen med Sykehjemsetaten, ansatte, beboere og pårørende tenker jeg at dette skal gå veldig bra», sier Nygård til Nordstrands Blad.

«Beboere og pårørende er informert om et mulig vedtak, og vi planlegger et ekstraordinært pårørendemøte i juli», forteller Nygård, som forutsetter at dagsenterdriften også flyttes til Stovnerhjemmet. Nygård forteller at de har fått noen reaksjoner etter at flytteforslaget ble kjent, men at disse stort sett har vært positive.

Les hele artikkelen her