Irene Nipseth Skuggevik Oppsalhjemmet.jpg

Oppsalhjemmet på pasientsikkerhetskonferanse

Norlandia er en foretrukken samarbeidspartner når helsedirektoratet skal teste nye verktøy- det er vi stolte av! Ledere på alle nivå har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Hvordan kan ledere gi retning, bidra til åpenhet, psykologisk trygghet og vedvarende forbedring i tjenestene? Teamleder Irene Nipseth Skuggevik fra Oppsalhjemmet la fram sine erfaringer med verktøy som understøtter ledelse av pasientsikkerhet og «Pasientsikkerhet – II» på årets pasientsikkerhetskonferanse.

https://pasientsikkerhetskonferansen.no/