OHO er Norlandia Hjemmeomsorg

Oslo Helse og Omsorg er nå Norlandia hjemmeomsorg

Fra 1. januar 2017 byttet Oslo Helse og Omsorg (OHO) navn som følge av at Norlandia Care Group kjøpte opp de aksjene i selskapet som det ikke allerede eide. Norlandia har vært eier i OHO siden 2005.

Nå er omprofileringsarbeidet ferdig, og ansatte og brukere opplever endring.  Bilene er omprofilert og brosjyrer er oppdatert. Informasjon om endringene ble gjort i forkant til eksisterende brukere. Informasjon er også godt synlig på forsiden av norlandia.no

Ansatte har fått opplæring i Norlandia sine CARE-verdier og etiske plattform. Ledere i Norlandia hjemmeomsorg har jevnlig interaksjon med andre ledere i konsernet.

«Vi er svært glade for å være en del av Norlandia, og jeg merker at det er ny energi i organisasjonen som konsekvens av endringene» sier grunnlegger og leder av virksomheten, Siril Kleiven Wilman.

Helt umiddelbart skal brukere ikke merke noen forskjell ved at OHO er blitt til Norlandia hjemmeomsorg,  men over tid er det vårt mål at ansatte skal utvikle kompetanse som gjør at tjenesteopplevelsen utvikler seg ytterligere fra et allerede høyt nivå.

Hulda Gunnlaugsdottir, direktør for CARE-divisjonen i Norlandia, sier at integrasjonen av Oslo Helse og Omsorg er en del av en strategisk satsning på å kunne tilby et bredere spekter av tjenester. “Vi ønsker å være den mest fremoverlente aktøren innen velferdsteknologi i Norge. Masse spennende skjer innen dette feltet hver måned, en lang rekke selskaper skaper nyvinninger. Vår dype forståelse av enkeltmenneskers behov kombinert med evne til systemtenkning skal gjøre oss ledende på integrering av innovative løsninger som er verdifulle for brukerne og ressursbesparende for samfunnet.»

 

Organisasjonen som nå heter Norlandia hjemmeomsorg har tidligere scoret svært godt på brukerundersøkelser. I 2016 viste undersøkelsen fra Oslo kommune at OHO lå på topp blant de store aktørene innen hjemmetjenester

Norlandia hjemmeomsorg er preget av lav turnover av ansatte, lavt sykefravær og høy medarbeidertilfredshet.

Norlandia hjemmeomsorg er den største av de private leverandørene innen hjemmetjenester i Oslo. Hovedområdene til Norlandia hjemmeomsorg er hjemmesykepleie  og praktisk bistand (hjemmetjenester).

Bilde: Omprofilert bil med ansatt.