image.jpg

Privat velferd i likestillingens navn

Venstresiden er for at mannsdominerte yrker og bransjer skal konkurrere, men i sektorene med sterk kvinnedominans er de i mot.

Det norske samfunnet trenger flere kvinnelige bedriftsledere og gründere! For å heve både lønn og status for tradisjonelle kvinneyrker må det være rom for private aktører innen helse, oppvekst og velferd, der de fleste kvinner jobber, skriver Kristin Voldsnes og Nina Torp Høisæter i Dagsavisen.