Private ønsker å bidra.jpg

Private ønsker å bidra i hele Norge

Innlegget var først publisert i Dagsavisen 4.10.19.
Forfatter: Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef Norlandia 

I et innlegg i Dagsavisen 1.oktober 2019 skriver Tore Nyseter, som er negativ til velferdsmiks, at private velferdsaktører aldri vil etablere seg i Utkant-Norge. Det ønsker vi å avkrefte. Vi er absolutt interessert i å levere tjenester i hele Norge. 

Private ønsker gjerne å levere tjenester som for eksempel hjemmeomsorg eller drift av sykehjem i både små og store kommuner, og i både bynære strøk og i distriktet, så lenge rammebetingelsene gir mulighet for en sunn drift. Forutsetningen for at private skal bidra må selvsagt være ordnede lønns- og arbeidsvilkår og åpenhet rundt kvalitet, bemanning, økonomi og eierskap. 

I årene framover blir vi stadig færre i yrkesaktiv alder per pensjonist. Et aldrende Norge vil gi store utfordringer som vil kreve mye av oss alle. Utfordringene med eldrebølgen kan bli ekstra stor i deler av Distrikts-Norge, og private kan være en viktig del av løsningen. Privat sektor kan bidra med blant annet kapasitet, kvalitetsutvikling, kostnadsreduksjon, kostnadskontroll, innovasjon, velferdsteknologi og finansiering og bygging av for eksempel nye sykehjem. Og ikke minst vil man gjennom private innslag kunne få mer valgfrihet som pleietrengende og pårørende. Valgfrihet til å velge, og valgfrihet til å velge bort tilbud man er misfornøyd med. 

Private både kan og vil bidra i både små og store norske kommuner. Vi har erfaringen, og vi har utviklet konseptene. Norske kommuner som ser et utfordringsbilde, bør derfor sette seg ambisiøse mål og deretter utfordre private tjenesteleverandører som oss i Norlandia til å komme med konkrete forslag til løsninger. For i motsetning til hva Tore Nyseter tror, ønsker vi gjerne å bidra til å løse kvalitets- og kapasitetsutfordringene til både små og store norske kommuner over hele landet.