Norlandia_Livsglede.jpg

2013-resultater kunngjort: 14% omsetningsøkning

I 2014 gjorde Norlandia Care Group AS for første gang oppkjøp av barnehagevirksomheter i Nederland og i Finland. Gruppen oppnådde en topplinjevekst på 14% i 2013 med virksomheter innen barnehager, pasienthotell og eldreomsorg. Omsetningsøkningen kommer som følge av oppkjøp og organisk vekst.

«Jeg er svært tilfreds med å rapportere om god veksttakt i de første månedene i 2014.  Dette kommer på toppen av sterke prestasjoner fra vår organisasjon i 2013» sier Hilde Britt Mellbye, konsernsjef i Norlandia Care Group AS. Omsetning for gruppen økte til 1.417 millioner kroner i 2013 fra 1.245 millioner kroner i 2012. Resultat før skatt for gruppen var 64 millioner kroner i 2013, med en EBITDA på 100 millioner kroner. Driftsresultat, justert for andre driftsinntekter, var på samme nivå som i 2012. Salget av eiendommer knyttet til barnehagedriften gjennom 2012 og 2013 har gitt en økning i leiekostnader og redusert driftsmarginen i barnehagedivisjonen. Samtidig har disse salgene muliggjort lavere belåningsgrad og derved lavere finansutgifter. Ved utgangen av året 2013 hadde firmaet noe over 3.000 ansatte. I dag har firmaet over 3.500 ansatte.

Norlandia Care Group har nå et årlig omsetningsnivå på 1.900 millioner kroner basert på eksisterende drift og på kjente inntekter fra virksomheter som vil bli igangsatt i nær fremtid. Marginene er forventet å være de samme i 2014 som i 2013.

Dette var de viktigste hendelsene for gruppen i 2013:

 • Vi åpnet Årstaviken hotel ved Södersjukhuset i Stockholm
 • Skoggata bo- og servicesenter i Moss ble åpnet
 • Vi tok over driften av Gullhaug bo- og behandlingshjem i Bærum
 • Vi tok over driften av Tåsenhjemmet i Oslo
 • Antall barnehager i Norge og Sverige økte fra 62 til 72
 • Vi oppnådde fulltegning av et obligasjonslån på 500 millioner kroner

Vi har allerede noen begivenhetsrike måneder bak oss i 2014:

 • Vi kjøpte opp selskapet Kindex i Nederland med 9 barnehager i nærheten av Haag
 • Vi kjøpte 59% av aksjene i Tenava, den største barnehageoperatøren i Finland med 30 enheter primært i Helsinki, Tampere og Jyväskalä, med en opsjon på å kjøpe resten innen 2017
 • Vi har så langt i år kjøpt 7 barnehager i Sverige og 1 i Norge
 • Vi vant anbudsprosessen for drift av 3 barnehager for Oslo kommune
 • Vi vant 2 anbud innen eldreomsorg i Sverige: Ett i Kristinehamn og ett i Vallentuna
 • Vi mottok vårt ISO-sertifikat i Norge

Selskapet er fortsatt kontrollert av sine nordnorske gründere: Hospitality Invest AS (Kristian Adolfsen og Roger Adolfsen), Benn Eidissen og Even Carlsen kontrollerer henholdsvis 64%, 18% og 18% av aksjene i Norlandia Care Group AS.

Mediakontakt: Hilde Britt Mellbye, CEO, +47 997 16 617