Arendalsuka.jpg

Seminar på Arendalsuka: Lærende forbedringskultur gir bedre omsorg

- Hvordan sikre varm, nær og god omsorg i norske sykehjem? Det handler blant annet om systematisk pasientsikkerhetsarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid sammen med de ansatte – og teknologisk utvikling tett knyttet til økt verdighet.

Temaet var satt på dagsorden i et eget seminar i regi av Norlandia under Arendalsuka som ble gjennomført torsdag 16. august.

- Det handler om noe så enkelt som å være synlig som leder, og at personalet skal føle trygghet i arbeidet og trygghet til å melde fra om uønskede hendelser, poengterte Elin Haug Nygård, daglig leder på Ullernhjemmet i sitt innlegg. Norlandia har pasientsikkerhet på dagsorden, og som leder har hun erfart verdien av å hele tiden tenke forbedringer i alt som gjøres. Det har gitt merkbare resultater. Ansatte vet hvor skoen trykker og resultatene kommer gjennom tett oppfølging med risikotavler og systematisk forbedringsarbeid.

Norlandia Oppsalhjemmet er anerkjent for sitt arbeid av den verdensledende kvalitetsarbeidsorganisasjonen Institute for Healthcare Improvement i Boston. Oppsalhjemmet bidro til at Helsedirektoratet vant Center of Excellence-prisen ved World Hospital Conference i fjor.

Konsernoverlege Stephan Ore i Norlandia, som også er sykehjemslege ved Norlandia Oppsalhjemmet, har observert en stor endring i måten pleie og omsorg gis etter konkurranseutsetting av sykehjem. – Ledelsesnærvær og fokus på styrker og positive egenskaper er med på å bygge en lærende kvalitetsforbedringskultur, der medarbeideres engasjement er en vesentlig drivkraft, understreket Stephan Ore. Han minnet tilhørerne om at det er forskjell på å tenke at «pasienten er innlagt på min arbeidsplass», kontra det å være bevisst på at du er «ansatt i pasientens hjem».

- I fremtidens sykehjem ønsker vi å se en topptrimmet ledelseskultur og et arbeidsmiljø preget av læring og respekt. Der alle er engasjerte i kvalitetsforbedringer – også beboere og pårørende. Vi konkurrerer i «det å bli best i å bli bedre», poengterte Ore.

I løpet av seminaret fikk også tilhørerne innblikk i hvordan teknologi kan være en positiv driver for økt verdighet innen eldreomsorg. Lars-Petter Østlie, Chief Digital Officer i Norlandia fortalte om kjernen i hvordan Norlandia bruker teknologi: - Vi utvikler blant annet løsninger som kan redusere behov for forstyrrende besøk på natt og uønsket inntreden i privatlivet under institusjonsopphold. Vi jobber også for å finne løsninger for mer faktabasert behov for medisinering. Vi har automatisert arbeidsoppgaver som frigjør pleiepersonalets tid til mer direkte pasientkontakt.