Ullernhjemmet.jpg

Skuffende å miste kontrakten

Oslo kommune har bestemt seg for og ikke forlenge kontrakten med Norlandia om videre drift av Ullernhjemmet og Ullern Helsehus. I den forbindelse har Akersposten intervjuet daglig leder Elin Haug Nygård og politikere som er enige om at dette er et tap for kommunen og innbyggerne. 

Daglig leder, Elin Haug Nygård, er trist etter å ha mottatt beskjeden.

- Vi hadde i hvert fall håpet i det lengste på et opsjonsår. Det er veldig trist at Norlandia som står for mye god kvalitet ikke får drifte videre. Jeg mener at alle drar nytte av konkurransen som ligger i at både private og kommunen kan drifte sykehjem. Det blir større mangfold og totalt sett innebærer det at tjenestetilbudet blir bedre, sier Haug Nygård.

Høyres James Stove Lorentzen er leder av bystyrets helse- og sosialkomité og står på sikker plass på Høyres liste til kommunevalget. Aina Stenersen er Frps fraksjonsleder i den samme komiteen og er partiets 1. kandidat til kommunevalget. Begge vil kommentere utviklingen med rekommunalisering av sykehjemmet. Det er liten tvil om at et eventuelt byrådsskifte, vil gi helt andre føringer med hensyn til om kommersielle aktører skal få være med i anbudskonkurransene.

- Vi mener at konkurranse mellom flere leverandører er sunn, om det er kommersielle eller ideelle organisasjoner som deltar i anbudskonkurransene. Gjennom dynamikken som oppstår får flere motivasjon til å gjøre ting bedre og mer effektivt. Det ser vi har fungert og det er ingen grunn til å endre dette. Norlandia har blant annet vunnet internasjonale priser for pasientsikkerhet og kan vise til god og sikker drift på sine sykehjem. Det er snakk om innovasjon på et område, hvor for eksempel Riksrevisjonen fremhever Norlandia med hensyn til pasientsikkerhet. Andre leverandører kan være innovative på andre områder, sier Stove Lorentzen.

Du kan lese hele artikkelen her: