Oppsal-aktivitet.gif

Sommerbrev

Norlandia Care siste halvår; endringens tid

Jeg vil med denne sommerhilsen får benytte anledningen til å formidle informasjon om vårt nye konsern med drift av barnehager, sykehjem og pasienthotell. Vi er nå midt i en spennende prosess der vi innfører felles systemer og arbeider med tilpasninger og omorganiseringer av divisjonen. Tilpasninger må til for at vi skal nå vårt mål om å være et samlet selskap med tre forretningsområder. Det kan bli navn- og /eller profilendringer for alle forretningsområder og nivåer i organisasjonen. Størst endring blir det hos de ulike barnehageselskapene som vil få en felles profil. Dette er en svært spennende og ikke minst sensitiv prosess for alle involverte.

Vekst og utvikling
Ved siden av dette arbeidet har vi en sterk vekst gjennom kjøp og bygging av nye barnehager som suksessivt blir innlemmet i selskapet. Vi har også beveget oss inn i skolesegment ved kjøp av Lille och Stora Emilia utenfor Malmø, som inneholder både barnehage og skoletilbud opp til 5. trinn! Banehagedivisjonen har også vunnet det aller første driftsanbudet som har vært utlyst i Norge: En spennende barnehage som bygges i Oslos nye fjordbydel Sørenga, like ved Operaen.

I sykehjemsdivisjonen har halvåret gått veldig bra. Vi får gode rapporter på diverse kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser og ansatte gir uttrykk for god trivsel på arbeidsplassen. Det arbeides systematisk med små og store kvalitetsforbedringer og vi har arbeidet mye med kompetansebygging dette halvåret også. Kvalitetssystemet TQM er godt implementert. I Norge vant vi kontrakten på Madserud Sykehjem på nytt. Dette var viktig for oss og vi er svært fornøyd med at Oslo Kommune igjen valgte Norlandia Care i en sterk konkurranse med andre tilbydere.

Det er morsomt å se og høre om alle aktivitetene som gjennomføres for våre beboere på sykehjemmene i Sverige og Norge; rullator-rally, mini-golf, grise-fest, miniveterantogtur og «side-by-side» sykling er bare noen få eksempler på kreativiteten som utfolder seg for å gi et godt liv, hver dag til våre beboere.

En milepel er nådd gjennom at Norlandia Care har fått vår første driftskontrakt på pasienthotell i Sverige, nemlig Södersjukhuset i Stockholm. Kontrakten er på 7 +3 år og innbærer ansvar for oppstart, interiør, innredning og full drift. Hotellet åpnes i august 2013.

I pasienthotelldivisjonen går det ellers meget bra og det rapporteres om gode kvalitetsmålinger på alle enheter. Kjøkken- og restaurantlederne jobber aktivt med videreutvikling av vårt matkonsept, på sikt til glede for hele selskapet. Vårt pasienthotell i Tampere i Finland er i en god oppbyggingsfase. Ettersom vi er det første pasienthotellet i Finland krever det tilvenning å benytte tilbudet.

God sommer
Jeg vil med disse ord, på vegne av hele konsernledelsen, ønske alle gode samarbeidspartnere en riktig god sommer og takke for godt samarbeid så langt i år. Jeg ser frem til fortsettelsen etter ferien. Norlandia Care går en spennende høst i møte!

Med vennlig hilsen,
HILDE BRITT MELLBYE
Konsernsjef