HBM_2013.gif

Suksess med obligasjonslån

Norlandia Care Group har med suksess utstedt et 5 årig obligasjonslån på NOK 500 millioner.

Den 29 mai 2012 besluttet Norlandia Care Group (Norlandia) å utstede et senior sikret obligasjonslån i det nordiske lånekapitalmarkedet. Etterspørselen etter å investere i obligasjonen var veldig stort både blant norske og internasjonale investorer og som en følge av det, ble obligasjonen overtegnet tidligere enn antatt.

Obligasjonen i korte trekk
Det senior sikrede lånet har en størrelse på NOK 500 millioner med oppgjørsdato i 2018 og det vil bli notert på Oslo Børs innen 1 år fra utstedelsesdato, 7. juni 2013.
Obligasjonen vil bli anvendt til å nedbetale banklån, vekst gjennom oppkjøp og til normal drift.

Kommentarer fra konsernsjef
Norlandia’s konsernsjef Hilde Britt Mellbye kommenterer følgende: « Norlandia står overfor en rekke vekstmuligheter og med tilførsel av denne lånekapitalen, vil vi være godt posisjonert for fortsatt vekst i eksisterende og nye markeder. I tillegg er det veldig motiverende for Norlandia å være i stand til å henvende seg til obligasjonsmarkedet og utstede et lån på NOK 500 millioner ».

ABG Sundal Collier har vært tilrettelegger for obligasjonslånet.

Norlandia er en ledende tilbyder av barnehagedrift og helse- og omsorgstjenester i det nordiske markedet. Selskapet ble etablert i 1997 og opererer i dag 84 enheter (barnehager, sykehjem og pasienthotell) i Norge, Sverige og Finland, delvis basert på kontrakter og delvis i egen regi.

I 2012 var omsetningen NOK 1.245 millioner og selskapet hadde 2.475 ansatte i slutten av 2012.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til konsernsjef Hilde Britt Mellbye, E-post: hilde.britt@norlandiacare.no