Oppsaltoget.gif

Tut og kjør på Oppsalhjemmet

Ansvarlig sykehjemslege Stephan Ore er også veterantog-entusiast. Entusiasmen deler han med sine pasienter (og kollegaer).

Tirsdag 23. august kjørte han sitt selvbygde damplokomotiv i strålende solskinn på aktivitetsdagen på Oppsalhjemmet. Beboere, barnehagebarn, og ansatte fikk kjøre tog på skinner som var lagt ut for anledningen. Tut og kjør!