Kakebaking.jpg

Velferdsmiks har gitt økt kvalitet på sykehjem i Oslo

Ny rapport viser at velferdsmiks har hatt en meget positiv effekt på kvalitet på sykehjem i Oslo, og selv om ideelle og private kommer best ut er forskjellen nå mindre enn før. Dette viser at konkurranse og velferdsmiks løfter alle aktører, inkludert kommunen, og bidrar til bedre kvalitet i tjenestene for beboerne på alle sykehjem.

Rapporten "Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016-2018" er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag for NHO Service og Handel. Rapporten ble sluppet 6. september 2019. Analysen baserer seg på data fra pårørendeundersøkelser og objektive kvalitetsindikatorer fra Oslo kommunes egne tall. Dette er den tredje rapporten NHO Service og Handel har fått utarbeidet om kvalitet ved sykehjem i Oslo. Rapporten dokumenter at den generelle brukertilfredsheten med ideelle og private er bedre enn de kommunen selv driver, men at avstanden nå er mindre enn tidligere. Sammenligner man årets rapport fra Rambøll med resultatene med Ny Analyses rapport i 2016 kan man se en betydelig kvalitetsøkning i kommunens drift.

Alle hevet seg
En velferdsmiks, med en blanding av private, ideelle og kommunal drift, har gitt Oslo gjennomgående høy kvalitet og kommunens egen drift har hevet seg, slik at det nå er liten forskjell på offentlig og privat. Dette er bildet når man ser på kvalitetsindikatorer. Når man ser på pårørendeundersøkelser kommer de private og særlig de ideelle best ut, men avstanden til kommunens egen drift er ikke stor.


- Gir kommunen merverd
- Rapporten viser tydelig den positive effekten som velferdsmiksen Oslo har hatt i eldreomsorgen. Det har gitt kommunens sykehjem økt kvalitet i alle eierformer. Det gjelder ideelle, kommersielle og de kommunen drifter selv. Det er skapt merverdi i opplevd kvalitet hos brukere og pasienter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

Rapporten fra Rambøll dokumenterer at private og private ideelle sykehjem tilfører verdi for pasienter, brukere og pårørende.

- Dette er viktig å ta med seg i en høylytt diskusjon hvor noen partier ønsker å kaste private tjenesteleverandører av sykehjem på dør, ikke fordi de ikke leverer kvalitet, men fordi man er imot dem av ideologiske årsaker, sier Kaltenborn.

- Hverken pårørendeundersøkelser, eller objektive kvalitetsindikatorer forteller alt om kvaliteten ved sykehjemmene, hverken pleiemessig eller hvordan pasienter og pårørende opplever den. Alt kan ikke måles. Men måler vi ingenting vet vi heller ingenting. Oslo skal ha ros for å ha gått foran i mange år, og målt kvalitet ved sine sykehjem, sier Kaltenborn.

Trykk her for mer informasjon og link til selve rapporten.