C:\Users\10410jolig\Desktop\I sociala medier\Norrtälje.jpg

Norlandia bygger kombinerad förskola & äldreboende

Norlandia har tecknat ett hyresavtal om cirka 7 100 kvm i Norrtälje med Genova Property Group för uppförande av ett äldreboende om 80 platser samt en förskola för cirka 120 barn. För närvarande pågår arbete med ändring av detaljplanen för fastigheten, med ambition att komma igång med byggstart under 2019.

Projektet är i linje med Norlandias unika Generationskoncept där vi kombinerar äldreboende och förskola i samma fastighet. Genom att skapa möten och kontakt över generationsgränserna skapar vi levande boende- och förskolemiljöer där äldre och yngre möts och lär av varandra.  

”Vår storsatsning i just Norrtälje är ett led i att vi känner oss hemma i kommunen och redan driver Granparkens äldreboende på entreprenad och äger hemtjänstföretaget Äldreliv. Nu tar vi ytterligare ett steg tillsammans med Genova genom etableringen av ett centralt beläget generationsboende för såväl gammal som ung”, säger Bruno Petersson, Affärschef Norlandia.

”Genom uthyrningen tar vi nästa steg för att skapa nya funktionella samhällsfastigheter för äldreboenden och förskola i ett strategiskt läge i Norrtälje. Vi är också glada att vi därmed utvecklar vårt samarbete med Norlandia som vi sedan tidigare har tecknat hyresavtal med för äldreboende och förskola i Knivsta”, säger Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

”Vi välkomnar planerna och är glada över Genovas och Norlandias långsiktiga etablering i Norrtälje. Fler äldreboenden och förskolor behövs i vår växande stad, och det strategiska läget tror jag kommer uppskattas av många”, säger Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun.

För mer information
Bruno Petersson, Affärschef
Tel: +46 72 205 27 05

Gabriella Reuterswärd, Marknads- och Försäljningschef
Tel: +46 70 721 10 14