Gammelgarden_Linkoping_fasad.jpg

Norlandia får förnyat förtroende i Linköping

Nu står det klart att Norlandia får förnyat förtroende att driva Gammelgårdens vårdboende i och med vinst i Linköpings kommuns upphandling av verksamheten. Upphandlingen var en kvalitetsupphandling och totalt fem företag lämnade anbud. Avtalstiden är på totalt 6 år.

- Det känns jättekul att Norlandia får förnyat förtroende att driva Gammelgården. Detta är ett bevis på att Norlandias väl inarbetade koncept och arbetssätt skapar en god, säker och trygg vård och omsorg som såväl boende, anhöriga och kommunen är nöjda med, säger regionchef Lena Andersson.

Norlandia har drivit Gammelgården sedan 2012 som omfattar 26 boendeplatser. Verksamheten är beläget i Vikingstad ett stenkast från Linköping och har närhet till vackra naturområden såväl som generösa gemensamhetsutrymmen samt en rofylld utemiljö. Under pågående avtalsperiod har betydande insatser genomförts för att skapa en god arbetsmiljö med engagerad personal och hög kontinuitet som följd.

- Vi har många medarbetare som trivs och har arbetat länge på verksamheten vilket skapar trygghet och trivsel för de boende. Dessutom lagar personalen all mat på plats samt arbetar fokuserat med att involvera de anhöriga i verksamheten vilket har bidragit till den goda kvalitén på boendet, säger Lena Andersson.

- Vi ser nu fram emot att fortsättningsvis erbjuda en kvalitativ vård och omsorg enligt de boendes behov och önskemål.

För mer information
Lena Andersson, regionchef
Tel: +46 (0)72 582 00 32