Enligt regeringsbeslut 1 april 2020 råder besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar dessa åtgärder med anledning av smittspridning av Coronavirus. Läs mer här.

C:\Users\10410jolig\Desktop\I sociala medier\Tibblehemmet.jpg

Norlandia vann kvalitetsupphandling

Nu står det klart att Norlandia har vunnit Täby kommuns upphandling gällande driften av Tibblehemmets äldreboende. Upphandlingen var en kvalitetsupphandling och totalt nio företag lämnade anbud. Avtalstiden är på 10 år.

- Det känns jättekul att Norlandia har vunnit en kvalitetsupphandling i en kommun där vi idag inte är verksamma, säger regionchef Carin Johansson. Vi har mångårig erfarenhet av drift av äldreomsorg i närliggande Stockholmsområdet, så det är extra kul att få förtroende att driva ytterligare ett äldreboende i regionen.

Tibblehemmet omfattar 99 boendeplatser och ligger i en nyrenoverad och modern fastighet. De boende har tillgång till generösa gemensamhetsutrymmen, ett rogivande skogsområde samt närliggande Täby Centrum med dess folkliv.

Norlandia har i sitt anbud beskrivit arbetssätt, koncept och värdegrundsarbete inom områdena personal, anhörigstöd och brukarnöjdhet. Detta föll Täby kommun väl i smaken vilket föranledde vinst. - Norlandia har genom sitt anbud visat på stor förståelse både för målgruppen och för de lokala förhållandena på Tibblehemmet. Täby kommun ser fram emot att få se idéerna i anbudet realiserade, säger Täby kommuns avdelningschef för vård & omsorg Marie Tid.

 - Vi ser nu fram emot att komma igång med övertagandet av verksamheten i nära samarbete med kommunen och nuvarande utförare. Tillsammans med våra kommande medarbetare, ser jag fram emot att erbjuda de boende en fortsatt god, säker och trygg vård och omsorg, säger Carin Johansson.  

För mer information:  
Carin Johansson, Regionchef
Tel: +46 72 248 07 73

Gabriella Reuterswärd, Marknads- och Försäljningschef
Tel: +46 70 721 10 14