Velferdsbloggen

/resources/eldreomsorg/Kare-Hagen-NOU.jpg

Etterlyser pragmatisk samarbeidsånd for å løse omsorgsutfordringene

- Det avslappede, pragmatiske, åpne samarbeidsforholdet mellom det offentlige og det private, det er nøkkelen til en god utvikling av velferdssamfunnet, mener leder av Velferdstjenesteutvalget, Kåre Hagen.

Les mer