Velferdsbloggen

/resources/velferdstjenesteutvalget.png

NHCs høringssvar til Velferdstjenesteutvalgets rapport: Viktige konklusjoner som bør bringe debatten om private aktører videre

Velferdstjenesteutvalget har levert en grundig rapport om privates rolle som leverandører av velferdstjenester. Rapporten avliver myter om private aktører og bør bidra til et mer faktaorientert ordskifte framover.

Les mer
/resources/eldreomsorg/Kare-Hagen-NOU.jpg

Etterlyser pragmatisk samarbeids...

Les mer